mergvakaris

mergvakaris
mer̃gvakaris sm. (1) J, Skr vakaras prieš vestuves pas jaunąją, pintuvių vakaras: Mer̃gvakarė[je], kaip tik mergos susėdo į siuolą, tučtujau ir atvažiavo iš anos pusės Užv. O suprašiau visą giminėlę su varpeliais, su vargonėliais ant savo dukrelės mergvakarėlio JD1190. Mergvakaris, arba pintuvių vakaras, sutaisomas yra paprastai panedėly vakare JV475(išnaša).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mergvakaris — mer̃gvakaris dkt. Mer̃gvakarį organizúodavo vyriáusioji pamergė̃ (etnogr.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pintuvės — pìntuvės sf. pl. (1) Lnk, KlvrŽ, Kl, Pkl, Krš, Pvn, pintùvės (2) JV475(išnaša), Žr senoviškų vestuvių išvakarės, kai jaunoji atsisveikina su jaunimu; mergvakaris: Pìntuvių vakaras yra mergvakaris J. Seniau į pìntuves liuob susirinkti ir iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • devičvakaris — ×devìčvakaris (hibr.) sm. (1) paskutinis vakaras jungtuvių išvakarėse, mergvakaris: Atsiminė boba devìčvakarį, ir vėl verkia Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džiubitvakaris — džiubìtvakaris sm. (1) mergvakaris: Per džiubìtvakarį mergom yra sukrutimo Vb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mergūvakaris — sm. (1) RtŽ, NdŽ žr. mergvakaris …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savynos — savỹnos sf. pl. (2) 1. pirmaryčiai: Prasijuokė [senelė] ir sako: – Atsiminiau savỹnų rytą Slm. 2. Kos52, NdŽ mergvakaris: Raudojimas, rypavimas (labiausiai savynų vakare ant bažnyčią važiuojant ir kai gaubia) NS116psl. Savynų vakarą apgieda… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susėstuvės — susėstùvės sf. pl. (2) Trk, Varn; IM1861,51, MTtVII78 mergvakaris, pintuvės: Susėstùvės mergų J. Susėstùvių vakarą atsisveikini su draugais DūnŽ. Senovė[je] būs susėstùvių vakaras, kaip tėvams sudiev sakys Všv. Susėstùvių vakarą buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutaisyti — sutaisyti; Q656, M 1. tr. N, Š, L, LL205, Rtr, KŽ, NdŽ, Šl, Krs, Upt, Trk pašalinti gedimus: Pagedusį dziegorių sutaisyk J. Sutaĩsė meistrai trobą teip, kad ana negriūtum Yl. Sutaĩsė, sutvarkė man gryčelę Pl. Anie ten remontuo[ja], taiso –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vakaras — vãkaras sm. (3b) KBII61, J, K.Būg, Š, Rtr, BŽ48, DŽ, FrnW, KŽ, (1) Trk 1. SD1192, SD396, Lex2, H, H152, KlG70, R, R2118, MŽ, Sut, N, M, L, ŠT1, Gl, Všt, Srj, Asv, LKT396(Bn), Pb dienos pabaiga ar nakties pradžia: Kap tik temsta, tada greit i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vakarynos — vakarỹnos sf. pl. (2) NdŽ, DŽ1 1. LTR(Vlkv, Klvr), Plv, Alk, Mrj etnogr. senoviškų vestuvių išvakarės, kai jaunoji atsisveikina su jaunimu ir kaimynais, mergvakaris, pintuvės: Vakarỹnos būna – nupuošia kampą, pamergės šoka Všt. Paskutinį vakarą …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”